youth-erasmus

Uus!

Esitatud projektide statistika 2017
Toetatud projektide andmebaas läbi aja excel tabelina

Erasmus+

Erasmus + on Euroopa Liidu hariduse-, noorsootöö- ja spordivaldkonna toetusprogramm.
Lähemalt programmist https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en 

Erasmus+ spordiprogramm

Eelarve
• Spordiprogrammi eelarve perioodiks 2014 – 2020 on 265 milj. EUR
• Spordiprogrammi 2017.a projektikonkursside eelarve oli 33 milj.EUR
• Spordiprogrammi 2018.a projektikonkursside eelarve on 37,4 milj.EUR

Programmi eesmärgid
• võidelda spordi ausust ohustavate piiriüleste probleemidega, nagu doping, võistluste tulemuste kokkuleppimine ja vägivald, aga ka igasugune sallimatus ja diskrimineerimine;
• edendada ja toetada spordis head juhtimistava ja sportlaste topeltkarjääri;
• edendada vabatahtlikku tegevust spordis, sotsiaalset kaasatust, võrdseid võimalusi ning teadlikkust tervist tugevdava kehalise tegevuse olulisuse kohta läbi suurema osalemise ning võrdse juurdepääsu tagamise liikumisharrastusele.

Programmi meetmed
• koostööpartnerlus
• koostööpartnerluse väikeprojektid
• mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

Euroopa Spordinädal
Sportimise ja kehalise aktiivsuse edendamiseks on Euroopa Komisjon käesoleval eelarveperioodil ellu kutsunud Euroopa Spordinädala. Nagu 2017 aastal nii ka 2018 aastal toimub spordinädal 23.-30. septembril. Nädal algab ametliku avamisega ja koosneb peaüritusest ning 5 teemapäevast haridus ja sport, tööpaigad ja sport, sport vabas õhus ning sport klubides  ja fitnessklubides.

Programmi rakendamine
Erasmus+ spordiprogrammi rakendab Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus EACEA(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of European Commision).

Kokkuvõte 2018 a taotlemistingimustest meetmete kaupa

 

Koostööpartnerluse projektid                                                                                            

Mittetulunduslikud Euroopa spordiürituste projektid

Euroopa Spordinädalaga
seotud projektid

 

Üks taotleja. Osalejaid vähemalt 12-lt EL liikmesmaalt
Max toetus 300 000 EUR

Toetusmehhanism - kulu põhine (real costs)

Max toetusprotsent 80%
Kestus kuni 12 kuud

Projekti algusaeg 1.november 2018
Esitamise tähtaeg 5. aprill 2018 kell 12:00 Kesk-Euroopa aja järgi

Meetme eelarve: 1 200 000 EUR

Rahastatavaid projekte 4. Valitakse üks projekt spordinädala teemapäeva kohta - haridus ja sport, tööpaigad ja sport, sport vabas õhus ning sport klubides- ja fitnessklubides.

 

Euroopa Spordinädalaga
mitteseotud projektid

 

Vähemalt 5 organisatsiooni erinevatelt maadelt
Max toetus 400 000 EUR
Toetusmehhanism - ühikupõhine (unit cost)
Kestus 12 kuni 36 kuud

Projekti algusaeg 1.jaanuar 2019
Esitamise tähtaeg 5. aprill 2018 kell 12:00 Kesk-Euroopa aja järgi

 

Üks taotleja. Osalejaid vähemalt 12-lt EL liikmesmaalt
Max toetus 500 000 EUR

Toetusmehhanism - kulu põhine (real costs)

Max toetusprotsent 80%
Kestus kuni 12 kuud

Projekti algusaeg 1.november 2018
Esitamise tähtaeg 5. aprill 2018 kell 12:00 Kesk-Euroopa aja järgi

Meetme eelarve: 4 000 000 EUR

Rahastatavaid projekte ca 8 

Väikeprojektid

Vähemalt 3 organisatsiooni erinevatelt maadelt
Max toetus 60 000 EUR
Toetusmehhanism - ühikupõhine (unit cost)
Kestus 12 kuni 24 kuud

Projekti algusaeg 1.jaanuar 2019
Esitamise tähtaeg 5. aprill 2018 kell 12:00 Kesk-Euroopa aja järgi

 

Projektide esitamine toimub e-keskkonnas. Kõik projekti partnerid peavad olema eelnevalt  komisjoni audentimissüsteemis registreeritud. Registreerimise aluseks on PIC (Partner Identification Code) kood. Kui organisatsioonil seda varasemast ajast ei ole tuleb see taotleda http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html   ning seejärel organisatsioon samal lehet navigeerides registreerida. Juhendi kuidas taotleda ja lingi taotluskeskkonda leiad EACEA kodulehelt https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport 

ERASMUS+ programmijuhendid
Erasmus+ programmijuhend 2018 
Erasmus+ programmijuhend 2017 

Kasulikud lehed
Euroopa komisjoni spordilehekülg
Sihtasutus Archimedes Erasmus+ Sport lehekülg 
ERASMS+ projektide andmebaas

Toetatud projektid
2017 aastal toetatud projektid
2016 aastal toetatud projektid
2015 aastal toetatud projektid

Eestist osles  2015 aastal ERASMUS+ Sport projektides partneritena 5 organisatsiooni 3 projektis
"NOMADs - European Youth for Inclusive Sport", MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing, vt. lk 51
"Promotion and encourAGement of recreatiONal team sport", Eesti Saalihoki Liit, Eesti Käsipalliliit, Spordikoolituse ja -Teabe SA, vt. lk 59
"True Basketball. Real Games", Eesti Korvpalliliit, vt. lk 61 

2014 aastal toetatud projektid
2014 aasta taotlusvooru statistiline kokkuvõte 

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus - Sõjakooli 10, 11316 Tallinn. Tel +372 603 1561
Reg. kood: 90007023 A/a nr.: EE702200221021609421
Autoriõigus © Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus