youth-erasmus

Erasmus+ spordiprogramm 

Erasmus + on Euroopa Liidu uue eelarveperioodi 2014-2020 programm, mis ühendab varasemad haridus ja noorsootöö programmid ning lisandunult uue valdkonnana spordiprogrammi.

Erasmus+ spordiprogrammi eelarve
• Spordiprogrammi eelarve perioodiks 2014 – 2020 on 265 milj. EUR
• Spordiprogrammi 2017.a projektikonkursside eelarve on 33 milj.EUR

Programmi eesmärgid
• võidelda spordi ausust ohustavate piiriüleste probleemidega, nagu doping, võistluste tulemuste kokkuleppimine ja vägivald, aga ka igasugune sallimatus ja diskrimineerimine;
• edendada ja toetada spordis head juhtimistava ja sportlaste topeltkarjääri;
• edendada vabatahtlikku tegevust spordis, sotsiaalset kaasatust, võrdseid võimalusi ning teadlikkust tervist tugevdava kehalise tegevuse olulisuse kohta läbi suurema osalemise ning võrdse juurdepääsu tagamise liikumisharrastusele.

Programmi meetmed
• koostööpartnerlus
• koostööpartnerluse väikeprojektid
• mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

Euroopa Spordinädal
Sportimise ja kehalise aktiivsuse edendamiseks on Euroopa Komisjon uue formaadina kutsunud ellu Euroopa Spordinädala. Spordinädal toimub 2017 aastal 23.-30. septembril. Nädal algab ametliku avamisega ja koosneb peaüritusest ning 4 teemapäevast haridus ja sport, tööpaigad ja sport, sport vabas õhus ning spordi- ja fitnessklubid

Programmi rakendamine
Erasmus+ spordiprogrammi rakendab Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus EACEA(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of European Commision).

Ülevaade 2017 a taotlemistingimustest meetmete kaupa

 

Koostööpartnerluse projektid                                                                                            

Mittetulunduslikud Euroopa spordiürituste projektid

Euroopa Spordinädalaga
seotud projektid

 

Üks taotleja. Osalejaid vähemalt 12-lt EL liikmesmaalt
Max toetus 300 000 EUR
Max toetusprotsent 80%
Kestus kuni 12 kuud

Projekti algusaeg 1.november 2017
Esitamise tähtaeg 6. aprill 2017

Meetme eelarve: 1 200 000 EUR

Rahastatavaid projekte 4, üks iga spordinädala teemapäeva kohta - haridus ja sport, tööpaigad ja sport, sport vabas õhus ning spordi- ja fitnessklubid

 

Euroopa Spordinädalaga
mitteseotud projektid

 

Vähemalt 5 organisatsiooni erinevatelt maadelt
Max toetus 400 000 EUR
Max toetusprotsent 80%
Kestus 12 kuni 36 kuud

Projekti algusaeg 1.jaanuar 2018
Esitamise tähtaeg 6. aprill 2017

Meetme eelarve: 22 841 400 EUR

Rahastatavaid projekte aprox. 78

 

Üks taotleja. Osalejaid vähemalt 12-lt EL liikmesmaalt
Max toetus 500 000 EUR
Max toetusprotsent 80%
Kestus kuni 12 kuud

Projekti algusaeg 1.november 2017
Esitamise tähtaeg 6. aprill 2017

Meetme eelarve: 4 000 000 EUR

Rahastatavaid projekte 8 

Väikeprojektid

Vähemalt 3 organisatsiooni erinevatelt maadelt
Max toetus 60 000 EUR
Max toetusprotsent 80%
Kestus 12 kuni 24 kuud

Projekti  1.jaanuar 2018
Esitamise tähtaeg 6. aprill 2017

Meetme eelarve: 5 000 000 EUR

Rahastatavaid projekte aprox. 85

 

Projektide esitamine toimub e-keskkonnas. Kõik projekti partnerid peavad olema eelnevalt  komisjoni audentimissüsteemis registreeritud. Registreerimise aluseks on PIC (Partner Identification Code) kood. Kui organisatsioonil seda varasemast ajast ei ole tuleb see taotleda http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html   ning seejärel organisatsioon samal lehet navigeerides registreerida.

Vaata veel:
Erasmus+ programmi juhend http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
Euroopa komisjoni spordilehekülg http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm 
Sihtasutus Archimedes Erasmus+ Sport lehekülg http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/sport/ 

 

2015 aastal toetatud projektid ja nende lühikirjeldus

Eestist osleb  2015 aastal ERASMUS+ Sport projektides partneritena 5 organisatsiooni 3 projektis

"NOMADs - European Youth for Inclusive Sport", MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing, vt. lk 51

"Promotion and encourAGement of recreatiONal team sport", Eesti Saalihoki Liit, Eesti Käsipalliliit, Spordikoolituse ja -Teabe SA, vt. lk 59

"True Basketball. Real Games", Eesti Korvpalliliit, vt. lk 61 

2014 aastal toetatud projektid ja nende lühikirjeldus

2014 aasta taotlusvooru statistiline kokkuvõte 

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus - Sõjakooli 10, 11316 Tallinn. Tel +372 603 1561
Reg. kood: 90007023 A/a nr.: EE702200221021609421
Autoriõigus © Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus