youth-erasmus

Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse-, noorsootöö- ja spordivaldkonna toetusprogramm, mille üheks tegevussuunaks on:

Erasmus+ Sport

Eelarve
• Spordiprogrammi eelarve perioodiks 2014 – 2020 on 265 milj. EUR
• Spordiprogrammi 2017.a projektikonkursside eelarve oli 33 milj.EUR
• Spordiprogrammi 2018.a projektikonkursside eelarve oli 37,4 milj.EUR
• Spordiprogrammi 2019.a projektikonkursside eelarve on 48,7 milj.EUR

Programmi eesmärgid
• võidelda spordi ausust ohustavate piiriüleste probleemidega, nagu doping, võistluste tulemuste kokkuleppimine ja vägivald, aga ka igasugune sallimatus ja diskrimineerimine;
• edendada ja toetada spordis head juhtimistava ja sportlaste topeltkarjääri;
• edendada vabatahtlikku tegevust spordis, sotsiaalset kaasatust, võrdseid võimalusi ning teadlikkust tervist tugevdava kehalise tegevuse olulisuse kohta läbi suurema osalemise ning võrdse juurdepääsu tagamise liikumisharrastusele.

Programmi meetmed
• koostööpartnerlus
• koostööpartnerluse väikeprojektid
• mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

Euroopa Spordinädal
Sportimise ja kehalise aktiivsuse edendamiseks on Euroopa Komisjon käesoleval eelarveperioodil ellu kutsunud Euroopa Spordinädala. Nagu 2017 aastal nii ka 2018 aastal toimub spordinädal 23.-30. septembril. Nädal algab ametliku avamisega ja koosneb peaüritusest ning 5 teemapäevast haridus ja sport, tööpaigad ja sport, sport vabas õhus ning sport klubides  ja fitnessklubides.

Programmi rakendamine
Erasmus+ spordiprogrammi rakendab Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus EACEA(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of European Commision).

Kokkuvõte 2019 a taotlemistingimustest meetmete kaupa

 

Koostööpartnerluse projektid                                                                                            

Mittetulunduslikud Euroopa spordiürituste projektid

Euroopa Spordinädalaga
seotud projektid

 

Üks taotleja. Osalejaid vähemalt 10-lt EL liikmesmaalt
Max toetus 300 000 EUR

Toetusmehhanism - kulu põhine (real costs)

Max toetusprotsent 80%
Kestus kuni 12 kuud

Projekti algusaeg 1.november 2019
Esitamise tähtaeg 4. aprill 2019 kell 12:00 Kesk-Euroopa aja järgi

Loe programmijuhendit

Euroopa Spordinädalaga
mitteseotud projektid

 

Vähemalt 5 organisatsiooni erinevatelt maadelt
Max toetus 400 000 EUR
Toetusmehhanism - ühikupõhine (unit cost)
Kestus 12 kuni 36 kuud

Projekti algusaeg 1.jaanuar 2020
Esitamise tähtaeg 4. aprill 2019 kell 12:00 Kesk-Euroopa aja järgi

Loe programmijuhendit

Üks taotleja. Osalejaid vähemalt 10-lt EL liikmesmaalt
Max toetus 500 000 EUR

Toetusmehhanism - kulu põhine (real costs)

Max toetusprotsent 80%
Kestus kuni 12 kuud

Projekti algusaeg 1.november 2019
Esitamise tähtaeg 4. aprill 2019 kell 12:00 Kesk-Euroopa aja järgi

Loe programmijuhendit

Väikeprojektid

Vähemalt 3 organisatsiooni erinevatelt maadelt
Max toetus 60 000 EUR
Toetusmehhanism - ühikupõhine (unit cost)
Kestus 12 kuni 24 kuud

Projekti algusaeg 1.jaanuar 2020
Esitamise tähtaeg 4. aprill 2019 kell 12:00 Kesk-Euroopa aja järgi

Loe programmijuhendit

 

Projektide esitamine toimub e-keskkonnas. Kõik projekti partnerid peavad olema eelnevalt  komisjoni audentimissüsteemis registreeritud. Registreerimise aluseks on PIC (Partner Identification Code) kood. Kui organisatsioonil seda varasemast ajast ei ole tuleb see taotleda http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html   ning seejärel organisatsioon samal lehet navigeerides registreerida. Juhendi kuidas taotleda ja lingi taotluskeskkonda leiad EACEA kodulehelt https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport 

ERASMUS+ programmijuhendid

Erasmus+ programmijuhend 2019 EST veebirakendus
Erasmus+ programmijuhend 2019 ENG

Erasmus+ programmijuhend 2018 
Erasmus+ programmijuhend 2017 

Toetatud projektid
2018 aastal toetatud projektid
2017 aastal toetatud projektid
2016 aastal toetatud projektid
2015 aastal toetatud projektid

Eestist osles  2015 aastal ERASMUS+ Sport projektides partneritena 5 organisatsiooni 3 projektis
"NOMADs - European Youth for Inclusive Sport", MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing, vt. lk 51
"Promotion and encourAGement of recreatiONal team sport", Eesti Saalihoki Liit, Eesti Käsipalliliit, Spordikoolituse ja -Teabe SA, vt. lk 59
"True Basketball. Real Games", Eesti Korvpalliliit, vt. lk 61 

2014 aastal toetatud projektid
2014 aasta taotlusvooru statistiline kokkuvõte 

Statistika 
Esitatud projektide statistika 2017
Toetatud projektide andmebaas läbi aja excel tabelina

Kasulikud lehed
Euroopa komisjoni spordilehekülg
Sihtasutus Archimedes Erasmus+ Sport lehekülg 
ERASMS+ projektide andmebaas

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus - Sõjakooli 10, 11316 Tallinn. Tel +372 603 1561
Reg. kood: 90007023 A/a nr.: EE702200221021609421
Autoriõigus © Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus