youth-erasmus

 
2015 aastal toetatud projektid ja nende lühikirjeldus

Eestist osleb  2015 aastal ERASMUS+ Sport projektides partneritena 5 organisatsiooni 3 projektis

"NOMADs - European Youth for Inclusive Sport", MTÜ Noortevahetuse Arengu Ühing, vt. lk 51

"Promotion and encourAGement of recreatiONal team sport", Eesti Saalihoki Liit, Eesti Käsipalliliit, Spordikoolituse ja -Teabe SA, vt. lk 59

"True Basketball. Real Games", Eesti Korvpalliliit, vt. lk 61 

2014 aastal toetatud projektid ja nende lühikirjeldus

2014 aasta taotlusvooru statistiline kokkuvõte 

 

 Erasmus+ spordiprogramm 

Erasmus + on Euroopa Liidu uue eelarveperioodi 2014-2020 programm, mis ühendab varasemad haridus ja noorsootöö programmid ning lisandunult uue valdkonnana spordiprogrammi.

Erasmus+ spordiprogrammi eelarve
• Kogu programmi perioodi  2014 – 2020 eelarve on kokku 265 milj. EUR
• Spordiprogrammi 2016.a eelarve on 27,5 milj.EUR

Programmi eesmärgid
• võidelda spordi ausust ohustavate piiriüleste probleemidega, nagu doping, võistluste tulemuste kokkuleppimine ja vägivald, aga ka igasugune sallimatus ja diskrimineerimine;
• edendada ja toetada spordis head juhtimistava ja sportlaste topeltkarjääri;
• edendada vabatahtlikku tegevust spordis, sotsiaalset kaasatust, võrdseid võimalusi ning teadlikkust tervist tugevdava kehalise tegevuse olulisuse kohta läbi suurema osalemise ning võrdse juurdepääsu tagamise liikumisharrastusele.

Programmi meetmed
• koostööpartnerlus
• koostööpartnerluse väikeprojektid
• mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

Euroopa Spordinädal
Sportimise ja kehalise aktiivsuse edendamiseks on Euroopa Komisjon uue formaadina kutsunud ellu Euroopa Spordinädala. Kavakohaselt toimub spordinädal igal aastal septembri 2. nädalal, algab ametliku avamisega ja koosneb peaüritusest ning 3-5 teemapäevast (näiteks koolisport, firmasport, invasport vms.).
Esmakordselt oli Euroopa Spordinädal kavas 2015. aastal,
Euroopa Spordinädalaga seotud tegevusteks saab toetust taotleda nii koostööpartnerluse kui mittetulunduslike Euroopa spordiürituste meetmest.

Programmi rakendamine
Erasmus+ spordiprogrammi rakendab Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus EACEA(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of European Commision).

Kokkuvõte meetmete tehnilistest tingimustest

 

Koostööpartnerluse projektid                                                                                            

Mittetulunduslikud Euroopa spordiürituste projektid

Euroopa Spordinädalaga
seotud projektid

Vähemalt 5 organisatsiooni erinevatelt maadelt
Max toetus 150 000 EUR
Max toetusprotsent 80%
Kestus kuni 18 kuud

Projekti varaseim algusaeg 1.aprill 2016
Esitamise tähtaeg 21.jaanuar 2016

Meetme eelarve: 1 200 000 EUR

Rahastatavaid projekte aprox. 8

Üks taotleja. Osalejaid vähemalt 12-lt EL liikmesmaalt
Max toetus 300 000 EUR
Max toetusprotsent 80%
Kestus kuni 12 kuud

Projekti tegevused peavad toimuma 2016 EL Spordinädala jooksul.
Esitamise tähtaeg 21.jaanuar 2016

Meetme eelarve: 1 800 000 EUR

Rahastatavaid projekte aprox. 12 (kolm suuremat üle-euroopalist üritust + väiksemad üritused)

 

Euroopa Spordinädalaga
mitteseotud projektid

 

Vähemalt 5 organisatsiooni erinevatelt maadelt
Max toetus 400 000 EUR
Max toetusprotsent 80%
Kestus 12 kuni 36 kuud

Projekti varaseim algusaeg 1.jaanuar 2017
Esitamise tähtaeg 12.mai 2016

Meetme eelarve: 19 596 933 EUR

Rahastatavaid projekte aprox. 70

 

Üks taotleja. Osalejaid vähemalt 12-lt EL liikmesmaalt
Max toetus 500 000 EUR
Max toetusprotsent 80%
Kestus kuni 12 kuud

Projekti tegevused peavad toimuma 2017 aasta jooksul.
Esitamise tähtaeg 12.mai 2016

Meetme eelarve: 1 500 000 EUR

Rahastatavaid projekte aprox. 3

Väikeprojektid

Vähemalt 3 organisatsiooni erinevatelt maadelt
Max toetus 60 000 EUR
Max toetusprotsent 80%
Kestus 12 kuni 24 kuud

Projekti varaseim algusaeg 1.jaanuar 2017
Esitamise tähtaeg 12.mai 2016

Meetme eelarve: 3 363 000 EUR

Rahastatavaid projekte aprox. 60

 

Projektide esitamine toimub e-keskkonnas. Kõik projekti partnerid peavad olema eelnevalt  komisjoni audentimissüsteemis registreeritud. Registreerimise aluseks on PIC (Partner Identification Code) kood. Kui organisatsioonil seda varasemast ajast ei ole tuleb see taotleda http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html   ning seejärel organisatsioon samal lehet navigeerides registreerida.

Vaata veel:
Erasmus+ programmi juhend http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
Euroopa komisjoni spordilehekülg http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm 
Sihtasutus Archimedes Erasmus+ Sport lehekülg http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/sport/ 

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus - Sõjakooli 10, 11316 Tallinn. Tel +372 603 1561
Reg. kood: 90007023 A/a nr.: EE702200221021609421
Autoriõigus © Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus