Majandusaasta aruande esitamine spordiorganisatsioonide poolt

Väljavõte Mittetulundusühingute seadusest:

§ 36. Majandusaasta aruanne

 (1) Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande .....
 (2) Juhatus esitab aruande üldkoosolekule ..........

 (4) Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

 (5) Juhatus esitab registrile kinnitatud majandusaasta aruande .... kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest ...

§ 361. Majandusaasta aruande esitamata jätmine

 (1) Kui mittetulundusühing ei ole registripidajale seaduses sätestatud tähtaja möödumisest alates kuue kuu jooksul esitanud nõutavat majandusaasta aruannet, kohustab registripidaja teda registrist kustutamise hoiatusel esitama majandusaasta aruande määratud tähtaja jooksul, mis peab olema vähemalt kuus kuud.

.....

Väljavõte Sihtasutuste seadusest:

§ 34. Majandusaasta aruanne

 (1) Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande  ....  

 (2) Juhatus esitab aruande kinnitamiseks nõukogule nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates. .....

 (21) Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab nõukogu. .....

 (3) Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

 (4) Juhatus esitab registrile kinnitatud majandusaasta aruande ..... kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates. ....
§ 341. Majandusaasta aruande esitamata jätmine

(1)    Kui sihtasutus ei ole registripidajale seaduses sätestatud tähtaja möödumisest alates kuue kuu

jooksul esitanud nõutavat majandusaasta aruannet, kohustab registripidaja teda registrist kustutamise hoiatusel esitama majandusaasta aruande määratud tähtaja jooksul, mis peab olema vähemalt kuus kuud.

.....

Eraõiguslikust juriidilisest isikust spordiorganisatsioonil on kohustus esitada äriregistrile ettenähtud korras ja tähtajaks majandusaasta aruanne. Aruande mitteesitamine viib sundlikvideerimiseni.

Aruannete hilinemistega esitamine ja esitamata jätmine on aluseks selle organisatsiooni välja arvamiseks tulumaksusoodustustega MTÜ/SA nimekirjast (kui ta on sinna arvatud) või sellesse nimekirja mitte lülitamiseks (kui ta seda õigust taotleb).

On asjakohane, kui katusorganisatsioonid – EOK, spordialaliidud, spordiühendused ja maakondade/

linnade spordiliidud hoiavad silma peal oma liikmeskonna korrektsusel ja vajadusel aitavad!

Spordikoolituse ja –Teabe sihtasutus on loonud keskkonna – tööriista – et liidud saaksid kiire ülevaate nii oma liikmeskonna kui sama spordiala harrastavate klubide korrektsusest majandusaasta aruannete esitamisel. 

Link keskkonnale http://www.spordiregister.ee/admin/arireg_liidud.php
Avanevas tabelis kajastub majandusaasta aruande esitanud / mitteesitanud organisatsioonide seis jooksvalt. 

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus - Sõjakooli 10, 11316 Tallinn. Tel +372 603 1561
Reg. kood: 90007023 A/a nr.: EE702200221021609421
Autoriõigus © Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus