Spordiorganisatsioonide 2014.a. tegevusandmed Eesti spordiregistris 

Spordialast statistikat on kogutud riigikorrast olenemata. Viimase kahe aastakümne jooksul korraldas aastatel 1995-2009 küsitlust Statistikaamet, alates 2010.a. Eesti spordiregister.

Spordiseadus sätestab riigieelarvest spordiorganisatsioonide rahalise toetamise  tingimusena, et: „Toetust makstakse spordiorganisatsioonile, kellel on arengukava, kes on kantud spordi andmekogusse ja kes on enda kohta eelmisel kalendriaastal spordi andmekogusse kantud andmed vastutava töötleja määratud tähtpäevaks ajakohastanud.“ 

Spordiklubidelt oodatakse korrektselt ja nõuetekohaselt esitatud 2014.a. tegevusnäitajad (üldandmed, spordi harrastamine, personal, treenerid) ning  2014.a. majandusaasta tulude-kulude andmed ning täiendavalt küsitud:

1) üksikisikutelt saadud tulud (liikmemaksud, annetused, õppemaksud jms.),

2) väljamakstud stipendiumid,

3) treenerite ja juhendajate tööjõukulud  

4) sportlaste tööjõukulud;

viimaseks etteantud tähtajaks on 15.07.2015.a.

2014.a. andmete esitamise  koondtabel:  http://www.spordiregister.ee/admin/esr_liidud.php?aasta=2015

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus - Sõjakooli 10, 11316 Tallinn. Tel +372 603 1561
Reg. kood: 90007023 A/a nr.: EE702200221021609421
Autoriõigus © Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus