Maksu- ja Tolliamet kinnitas tulumaksusoodustustega MTÜ/SA nimekirja seisuga 01.07.2016.a.

Nimekirja on arvatud kokku 1827 MTÜ-d ja SA-d, sh: 1631 mittetulundusühinguna ja 196 siht-asutusena tegutsevat organisatsiooni.
Spordiorganisatsioone nimekirjas kokku 597, neist MTÜ-dena tegutsevaid 587 ja SA-dena 10.
Osakaal: 587 klubi, ühendust ja liitu kokku 1631-st nimekirja kantud MTÜ-st on 36,0 %,
10 sihtasutust kokku 196-st nimekirja kantud SA-st on 5,1 %
Nimekirja muudetakse – lisatakse ja kustutatakse – kaks korda aastas, 1 jaanuari ja 1 juuli seisuga.

Viimatise otsusega arvati spordiorganisatsioonidest tulumaksusoodustustega MTÜ/SA nimekirja:

1 Sihtasutus Hiiumaa Spordikool
2 Mittetulundusühing Prof Sport
3 Spordiajaloo Klubi Alfred
4 Mittetulundusühing Estoloppet
5 Eesti Petanque’i Klubide Liit
6 Mittetulundusühing Paldiski Korvpalliklubi
7 EO Eesti Ühendus
8 Tartu Kalevi Jahtklubi
9 Jalgpalliklubi Piraaja
10 Tartu Spordiliit

Viimatise otsusega kustutati need spordiorganisatsioonid nimekirjast:

1 Mittetulundusühing Tallinna Jalgpalliklubi Leegion
2 MTÜ H. Spordiklubi
3 Rahvaspordiklubi Rae
4 Saaremaa Tenniseklubi Sinnet
5 Spordiklubi Väimela Altius

Nimekirjast kustutamise peamisteks põhjusteks olid korduvad deklaratsioonide (INF 9) ja majandus-aasta aruannete esitamata jätmised/olulise hilinemisega esitamised.

Analüüs: MTÜ-na tegutsevad spordiorganisatsioonid kõigust nimekirja kantud MTÜ-dest
Analüüs: SA-na tegutsevad spordiorganisatsioonid kõigust nimekirja kantud SA-dest
Analüüs: tulumaksusoodustusega MTÜ/SA nimekirja kantud spordiorganisatsioonid kõigist spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonidest

Kuulumine tulumaksusoodustustega mittetulundudusühingute ja sihtasutuste nimekirja EOK liikmete kaupa 01.07.2016

Vaata ka lisatud koondtabelit, kuhu kantud kõik nimekirja arvatud MTÜ/SA-d, sh sport 

NB! TAOTLUSED NIMEKIRJA KANDMISEKS seisuga 01.01.2017 saab esitada kuni 01.09.2016.a.
Loe lähemalt altpoolt kuidas kandideerida.

Kaunist suve, edukat Olümpiat! 

Toomas Tõnise

Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus

Juhatuse liige

Tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri  ja kuidas sinna kandideerida

Eesti seadusandja on loonud meie õigusruumis maksusoodustused kaht tüüpi eraõiguslikele juriidilistele isikutele, nimelt mittelulundusühingutele ja sihtasutustele.

Soodustusi ei anta kõigile, vaid neile organisatsioonidele, kes tegutsevad heategevuslikult ja avalikes huvides, kes on seda taotlenud ning kelle põhi­dokumendid (asutamisleping, põhikiri) ning tegevus vastavad kehtestatud nõuetele.

Nõuded on sätestatud Tulumaksuseaduse § 11. Loe täpsemalt!

Maksu- ja Tolliamet on välja töötanud juhendi heategevusest ja avalikust huvist Tulumaksuseaduse § 11 mõistes. Nimekirja arvamisel või sealt välja arvamisel lähtutakse juhendis sätestatust. Loe täpsemalt!

Nimekirja kinnitamise ja nimekirjast välja arvamise kord ja protseduurid on sätestatud Rahandusministeeriumi määrusega. Loe täpsemalt!

Soodusnimekirja kuulumiseks tuleb täit ja esitada TMIN vorm!

Lae alla TMIN vorm

Loe läbi TMIN vormi täitmise juhend

Miks peaks kuuluma nimekirja?

Esiteks on see riigi keskvõimu poolt antud usalduskrediit, kinnitus, et organisatsioon tegutseb avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel. Et organisatsioon ei tegutse ainult liikmete või asutajate huvides, vaid sellest tegevusest on kasu laiemale isikute ringile, see tegevus on oluline kohalikus, regionaalses või üleriigilises arengus, selle tegevuse kaudu kujundatakse positiivseid väärtushinnanguid.

Teiseks on nimekirja kuulumine kasulik majanduslikult, sellele organisatsioonile või sellele organiatsioonile annetajale tagatakse maksusoodustused. Loe millised ja kuidas

 

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus - Sõjakooli 10, 11316 Tallinn. Tel +372 603 1561
Reg. kood: 90007023 A/a nr.: EE702200221021609421
Autoriõigus © Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus