youth-erasmus

  

Erasmus+ Sport 2021

Eesmärgid

Koostööpartnerus

• Spordiga tegelemise ja kehalise aktiivsuse soodustamine.
• Spordiaususe ja -väärtuste edendamine.
• Hariduse edendamine spordis ja spordi abil.
• Võitlus vägivalla, rassismi, diskrimineerimise ja sallimatuse vastu spordis ning vägivaldse radikaliseerumise vastu.

Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

• Vabatahtlik tegevus spordis.
• Sotsiaalne kaasatus spordi kaudu.
• Võitlus diskrimineerimisega spordis, sh soolise võrdõiguslikkuse tagamine.
• Spordiga tegelemise ja kehalise aktiivsuse soodustamine.

Programmi riigid

Euroopa Liidu 27 liikmesriiki
EFTA/EMP riigid: Island, Liechtenstein ja Norra
Euroopa Liidu kandidaatriigid: Türgi Vabariik, Põhja-Makedoonia Vabariik ja Serbia Vabariik

2021 a meetmed ja kriteeriumid

Koostööpartnerlus

Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

Koostööpartnerluse projektid

Vähemalt 3 organisatsiooni programmi riikidest
Toetuse määrad: 120 000 EUR, 250 000 EUR, 400 000 EUR
- taotleja valib vastaval oma projekti ulatusele

Toetusmehhanism - ühikupõhine (unit cost)
Kestus 12 kuni 36 kuud
Esitamise tähtaeg algne: 20. mai 2021

Esitamise tähtaeg pikendatud. Uus tähtaeg 17.juuni  kell 17:00 Kesk-Euroopa aja järgi
Loe lähemalt programmijuhendist

Tüüp 3 - üle-euroopalised projektid

1 taotleja ja vähemalt 9 assotsieerunud parnerit programmi riikidest

Max toetus 450 000 EUR
Toetusmehhanism - ühikupõhine (unit cost)
Kestus kuni 12-18 kuud

Esitamise tähtaeg algne: 20. mai 2021

Esitamise tähtaeg pikendatud. Uus tähtaeg 17.juuni  kell 17:00 Kesk-Euroopa aja järgi

Loe lähemalt programmijuhendist

Koostööpartnerluse väikeprojektid

Vähemalt 2 organisatsiooni programmi riikidest
Toetuse määrad: 30 000 EUR, 60 000 EUR
- taotleja valib vastaval oma projekti ulatusele

Toetusmehhanism - ühikupõhine (unit cost)
Kestus 6 kuni 24 kuud 

Esitamise tähtaeg algne: 20. mai 2021

Esitamise tähtaeg pikendatud. Uus tähtaeg 17.juuni  kell 17:00 Kesk-Euroopa aja järgi

Loe lähemalt programmijuhendist

Tüüp 2 - Euroopa kohalikud projektid

Vähemalt 6 organisatsiooni programmi riikidest
Max toetus 300 000 EUR
Toetusmehhanism - ühikupõhine (unit cost)
Kestus kuni 12-18 kuud

Esitamise tähtaeg algne: 20. mai 2021

Esitamise tähtaeg pikendatud. Uus tähtaeg 17.juuni  kell 17:00 Kesk-Euroopa aja järgi

Loe lähemalt programmijuhendist

 

Tüüp 1 - Euroopa kohalikud projektid

3 organisatsiooni programmi riikidest
Max toetus 200 000 EUR
Toetusmehhanism - ühikupõhine (unit cost)

Kestus kuni 12-18 kuud

Esitamise tähtaeg algne: 20. mai 2021

Esitamise tähtaeg pikendatud. Uus tähtaeg 17.juuni  kell 17:00 Kesk-Euroopa aja järgi

Loe lähemalt programmijuhendist

Programmijuhendid

Erasmus+ programmijuhend 2021  ENG   EST

Projekti taotluste esitamine

Erasmus+ spordiprogrammi haldab Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus EACEA(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of European Commision).

Projektide esitamine toimub e-keskkonnas. Projekti juhtpartner ja partnerid peavad olema regisreeritud taotluste portaalis Funding & tender opportunities portal  - FTOP . Taotluskeskkond avatakse ERASMUS+ 2021 projektidele 20. aprillil 2021.
Kui juhtpartneril või partneril varasemalt taotluse portaalis registreeritud ei ole tuleb alustada EU Login konto loomisest. Lähemalt loe programmi juhendist ptk Information for Applicants

Programmi eelarve

Kogu Erasmus+ programmi maht 2021-2027 eelarveperioodi vältel on orienteeruvalt 26 miljardit eurot. Erasmus+ 2021 aasta projektikonkursside  eelarve on 2453,5 milj. EUR, millest spordiprojektidele on planeeritud 41,7  milj.EUR.

Kasulikud lehed

Euroopa komisjoni ERASMUS+ lehekülg
Haridus ja Noorteameti Erasmus+ lehekülg (lehekülg on loomisel)
ERASMS+ projektide andmebaas

2014 - 2020 eelarve perioodi projektidest

Ülevaade 2020 rahastuse saanud projektidest
Ülevaade 2019 rahastuse saanud projektidest
Toetatud projektid 2014 - 2018 

Jalus toetajad
  0_kultuurimin_3lovi_est.png         

Haridus.png

Olümpiakomitee.jpg

  EU Regi fond8200px).jpg  
                
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus Sõjakooli 10, 11316 Tallinn info@spordiinfo.ee
     
Banner

iStock-503524275(reduced).jpg