youth-erasmus

 

19. mai 2020

Konkursikutsed "Piloot projektid ja ettevalmistavad meetmed spordi valdkonnas 2020"

Tutvu varasemalt rahastatud projektidega Euroopa Komisjoni väljandes "Piloot projektid ja ettevalmistavad meetmed spordi valdkonnas 2016 - 2019"

 

Erasmus+ Sport 

Eesmärgid

• võidelda spordi ausust ohustavate piiriüleste probleemidega, nagu doping, võistluste tulemuste kokkuleppimine ja vägivald, aga ka igasugune sallimatus ja diskrimineerimine;
• edendada ja toetada spordis head juhtimistava ja sportlaste topeltkarjääri;
• edendada vabatahtlikku tegevust spordis,U sotsiaalset kaasatust, võrdseid võimalusi ning teadlikkust tervist tugevdava kehalise tegevuse olulisuse kohta läbi suurema osalemise ning võrdse juurdepääsu tagamise liikumisharrastusele.

Meetmed

• koostööpartnerlus
• koostööpartnerluse väikeprojektid
• mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

Sportimise ja kehalise aktiivsuse edendamiseks on Euroopa Komisjon käesoleval eelarveperioodil ellu kutsunud Euroopa Spordinädala, mis toimub iga-aastaselt  23.-30. september. Nädal algab ametliku avamisega ja koosnes peaüritusest ning 5 teemapäevast .Täpsem info www.spordinadal.ee

Programmi rakendamine

Erasmus+ spordiprogrammi rakendab Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus EACEA(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of European Commision).

Kokkuvõte 2020 a taotlemistingimustest meetmete kaupa

  Koostööpartnerluse projektid Mittetulunduslikud Euroopa spordiürituste projektid
Euroopa Spordinädalaga
seotud projektid
  Üks taotleja. Osalejaid vähemalt 10-st EL liikmesriigist
Max toetus 300 000 EUR
Toetusmehhanism - kulu põhine (real costs) Max toetusprotsent 80%
Kestus kuni 12 kuud Projekti algusaeg 1.november 2020
Esitamise tähtaeg seoses Coronaviiruse eriolukorraga EL komisjoni otsusega edasilükatud. Uus tähtaeg 21. aprill 2020 kell 17:00 Kesk-Euroopa aja järgi
Loe programmijuhendit
Euroopa Spordinädalaga
mitteseotud projektid
Vähemalt 5 organisatsiooni erinevatest riikidest
Max toetus 400 000 EUR
Toetusmehhanism - ühikupõhine (unit cost)
Kestus 12 kuni 36 kuud Projekti algusaeg 1.jaanuar 2021
Esitamise tähtaeg seoses Coronaviiruse eriolukorraga EL komisjoni otsusega edasilükatud. Uus tähtaeg 21. aprill 2020 kell 17:00 Kesk-Euroopa aja järgi
Loe programmijuhendit
Üks taotleja. Osalejaid vähemalt 10-st EL liikmesriigist
Max toetus 500 000 EUR
Toetusmehhanism - kulu põhine (real costs) Max toetusprotsent 80%
Kestus kuni 12 kuud Projekti algusaeg 1.november 2020
Esitamise tähtaeg seoses Coronaviiruse eriolukorraga EL komisjoni otsusega edasilükatud. Uus tähtaeg 21. aprill 2020 kell 17:00 Kesk-Euroopa aja järgi
Loe programmijuhendit
Väikeprojektid Vähemalt 3 organisatsiooni erinevatest riikidest
Max toetus 60 000 EUR
Toetusmehhanism - ühikupõhine (unit cost)
Kestus 12 kuni 24 kuud Projekti algusaeg 1.jaanuar 2021
Esitamise tähtaeg seoses Coronaviiruse eriolukorraga EL komisjoni otsusega edasilükatud. Uus tähtaeg 21. aprill 2020 kell 17:00 Kesk-Euroopa aja järgi
Loe programmijuhendit
 


Projektide esitamine toimub e-keskkonnas.
Kõik projekti partnerid peavad olema eelnevalt  komisjoni audentimissüsteemis registreeritud. Registreerimise aluseks on PIC (Partner Identification Code) kood. Kui organisatsioonil seda varasemast ajast ei ole tuleb see taotleda http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html   ning seejärel organisatsioon samal lehet navigeerides registreerida. Juhendi kuidas taotleda ja lingi taotluskeskkonda leiad EACEA kodulehelt https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sports_2020_en

Programmijuhendid

Erasmus+ programmijuhend 2020 ENG
Erasmus+ programmijuhend 2020 EST 
Erasmus+ programmijuhend 2020 EST veebirakendus

Erasmus+ programmijuhend 2019 ENG
Erasmus+ programmijuhend 2018   
Erasmus+ programmijuhend 2017 

Eelarve

Spordiprogrammi eelarve perioodiks 2014 – 2020 on 265 milj. EUR

• Spordiprogrammi 2020.a projektikonkursside eelarve on 57,6 milj.EUR

• Spordiprogrammi 2019.a projektikonkursside eelarve oli 48,7 milj.EUR
• Spordiprogrammi 2018.a projektikonkursside eelarve oli 37,4 milj.EUR
• Spordiprogrammi 2017.a projektikonkursside eelarve oli 33 milj.EUR

Ülevaade 2020 rahastuse saanud projektidest

Ülevaade 2019 rahastuse saanud projektidest

Toetatud projektid 2014 - 2018 

Kasulikud lehed

Euroopa komisjoni spordilehekülg
Sihtasutus Archimedes Erasmus+ Sport lehekülg 
ERASMS+ projektide andmebaas

Jalus toetajad
  0_kultuurimin_3lovi_est.png         

Haridus.png

Olümpiakomitee.jpg

  EU Regi fond8200px).jpg  
                
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus Sõjakooli 10, 11316 Tallinn info@spordiinfo.ee
     
Banner

iStock-503524275(reduced).jpg