youth-erasmus

 

Erasmus+ Sport 2024

Töötajate õpiränne spordivaldkonnas

Toetatakse järgmisi tegevusi:
- töövarju- ja vaatlusperioodid (2–14 päeva);
- juhendamine või koolitamine (15–60 päeva).

Töövarjutamise korral saavad osalejad veeta teatava aja (2–14 päeva) teises riigis vastuvõtvas organisatsioonis, et
õppida uusi tavasid ja koguda uusi mõtteid vastuvõtvas organisatsioonis töötavate kolleegide, juhendajate,
vabatahtlike või teiste töötajate igapäevatöö vaatlemise ja nendega suhtlemise kaudu.

Juhendamise või koolitamise korral saavad osalejad veeta teatava aja (15–60 päeva) teises riigis vastuvõtvas
organisatsioonis, et juhendada või koolitada õppijaid ning samal ajal õppida oma ülesandeid täites ja kolleegidega
suheldes ka ise. See aitab suurendada rahvaspordiorganisatsioonide suutlikkust.

Erinevalt järgnevatest meetmetes on tegemist nn. detsentraliseeritud meetmega. Taotlemine toimub Haridus ja Noorsoameti (HARNO) Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse agentuuri kaudu.
Kontakt:
Markus Jõgi
Erasmus+ spordikoordinaator. 
Tel: +372 56 662 907
E-post: markus.jogi@harno.ee
www.euroopanoored.eu

Taotluste esitamise tähtaeg on 20. veebruar kell 12.00 (Brüsseli aja järgi).
Riiklik büroo võib otsustada avada lisavooru, tähtajaga 1. oktoobril kell 12.00 (Brüsseli aja järgi).

Loe lähemalt programmi juhendist (lk 214-233)

 

Koostööpartnerlused, mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused ja suutlikuse suurendamise meetmed

Koostööpartnerused spordivaldkonnas - eesmärgid

• Tervislike eluviiside edendamine kõigi inimeste heaks.
• Spordiaususe ja -väärtuste edendamine.
• Hariduse edendamine spordis ja spordi abil. 
• Võrdõiguslikkuse ja Euroopa väärtuste edendamine spordis ja spordi abil. 

Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused -  eesmärgid

• Vabatahtlik tegevus spordis.
• Sotsiaalne kaasatus spordi kaudu.
• Võitlus diskrimineerimisega spordis, sh soolise võrdõiguslikkuse tagamine.
• Tervislike eluviiside edendamine kõigi inimeste heaks.

Suutlikkuse suurendamine spordivaldkonnas - eesmärgid

• Suurendada rahvaspordiorganisatsioonide suutlikkust.
• Edendada programmivälistes kolmandates riikides spordiga tegelemist ja kehalist aktiivsust.
• edendada spordi kaudu sotsiaalset kaasatust.
• Edendada spordi kaudu positiivseid väärtusi (nt aus mäng, sallivus, meeskonnavaim).
• Soodustada maailma eri piirkondade vahelist koostööd ühisalgatuste kaudu.

Programmi riigid

Euroopa Liidu 27 liikmesriiki
EFTA/EMP riigid: Island, Liechtenstein ja Norra
Euroopa Liidu kandidaatriigid: Türgi Vabariik, Põhja-Makedoonia Vabariik ja Serbia Vabariik

Programmiväliste kolmandate riikide nimekiri, kes võivad olla kaasatud sõltuvalt meetmest vaata programmijuhendist lk 34-36.

2024 a meetmed ja kriteeriumid

Koostööpartnerlus ja suutlikkuse suurendamine spordivaldkonnas

Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused 

Hinnanguline toetatavate projektide arv 18

Koostööpartnerluse projektid

Vähemalt 3 organisatsiooni programmi riikidest
Toetuse määrad: 120 000 EUR, 250 000 EUR, 400 000 EUR
- taotleja valib vastaval oma projekti ulatusele

Toetusmehhanism - ühikupõhine (unit cost)
Kestus 12 kuni 36 kuud

Esitamise tähtaeg 5. märts 2024 kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi

Hinnanguline toetatavate projektide arv 150

Loe lähemalt programmijuhendist

Tüüp 3 - üle-euroopalised projektid

1 taotleja ja vähemalt 9 assotsieerunud parnerit programmi riikidest

Max toetus 450 000 EUR
Toetusmehhanism - ühikupõhine (unit cost)
Kestus kuni 12-18 kuud

Esitamise tähtaeg 5. märts 2024 kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi

Loe lähemalt programmijuhendist

Koostööpartnerluse väikeprojektid

Vähemalt 2 organisatsiooni programmi riikidest
Toetuse määrad: 30 000 EUR, 60 000 EUR
- taotleja valib vastaval oma projekti ulatusele

Toetusmehhanism - ühikupõhine (unit cost)
Kestus 6 kuni 24 kuud 

Esitamise tähtaeg 5. märts 2024 kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi

Hinnanguline toetatavate projektide arv 200

Loe lähemalt programmijuhendist

Tüüp 2 - Euroopa kohalikud projektid

Vähemalt 6 organisatsiooni programmi riikidest
Max toetus 300 000 EUR
Toetusmehhanism - ühikupõhine (unit cost)
Kestus kuni 12-18 kuud

Esitamise tähtaeg 5. märts 2024 kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi

Loe lähemalt programmijuhendist

UUS! Suutlikkuse suurendamine spordivaldkonnas

Vähemalt 4 organisatsiooni vähemalt 3 riigist: vähemalt 1 organisatsioon 
kahest eri ELi liikmesriigist ja programmiga liitunud kolmandast riigist
ning vähemalt 2 organisatsiooni vähemalt ühest 1. piirkonda kuuluvast
rahastamiskõlblikust programmivälisest kolmandast riigist.

Toetuse määrad: 100 000 - 200 000 EUR
Toetusmehhanism - ühikupõhine (unit cost), eelarve lõppsuurus määratakse hindamisel.Toetus maksimaalselt 80 %.

Kestus 1-3 aastat.

Esitamise tähtaeg 5. märts 2024 kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi

Hinnanguline toetatavate projektide arv 5

Loe lähemalt programmijuhendist

Tüüp 1 - Euroopa kohalikud projektid

3 kuni 5 organisatsiooni programmi riikidest
Max toetus 200 000 EUR
Toetusmehhanism - ühikupõhine (unit cost)

Kestus kuni 12-18 kuud

Esitamise tähtaeg 5. märts 2024 kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi

Loe lähemalt programmijuhendist

Programmijuhendid

Erasmus+ programmijuhend 2024  ENG   EST 

Projekti taotluste esitamine

Erasmus+ spordiprogrammi haldab Euroopa Komisjoni Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus EACEA(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of European Commision).

Kui juhtpartneril või partneril varasemalt EU login kontot ei ole tuleb alustada EU Login konto loomisest. Seejärel tuleb siseneda rahastus ja hankeportaali Funding & tender opportunities portal  - FTOP  ning kui varasemalt seal registreerunud ei ole siis registreerima oma organisatsiooni. Registreerimise järgselt saab valida meetme ja alustada taotluse täitmist.

Taotleja peab registreeruma vaid korra. Kui taotleja on registreeritud, saab ta osaleja tunnuskoodi (PIC - partner identification code) . Osaleja tunnuskood on kordumatu tunnus mida läheb vaja taotluste esitamisel ja mis teeb taotlejal taotlusvormi täitmise lihtsamaks (st kui vormil märgitakse osaleja tunnuskood, kuvatakse automaatselt kogu teave, mille taotleja esitas registreerimisetapis).

Programmi eelarve

Erasmus+ programmi maht 2021-2027 eelarveperioodi vältel on orienteeruvalt 26 miljardit eurot. 
2024 aasta elarve on 4,4 miljardit eurot, sellest otseselt spordiga seotud meetmetele 76,5 miljonit

Kasulikud lehed

Euroopa komisjoni ERASMUS+ lehekülg
Haridus ja Noorteameti Erasmus+ lehekülg
ERASMS+ projektide andmebaas

2014 - 2023 eelarve perioodi projektidest

2014-2020 Eesti osalusega projektide koondtabel

Ülevaade 2020 rahastuse saanud projektidest
Ülevaade 2019 rahastuse saanud projektidest
Toetatud projektid 2014 - 2018 

Jalus toetajad
  0_kultuurimin_3lovi_est.png         

Haridus.png

Olümpiakomitee.jpg

  EU Regi fond8200px).jpg  
                
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus Sõjakooli 10, 11316 Tallinn info@spordiinfo.ee
     
Banner

iStock-503524275(reduced).jpg