Isikuandmete kaitse

 

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse on Eesti Vabariigi poolt Haridus-ja Teadusministeeriumi kaudu ning Eesti Olümpiakomitee  poolt asutatud sihtasutus. Alates 2021.aastast teostab riigipoolseid asutajaõigusi Kultuuriministeerium.

Sihtasutuse põhieesmärk on võimaluste loomine spordi toetamiseks ja arendamiseks ning sporditegevust toetavate tugiteenuste arendamine.

Oma eesmärgi täitmiseks Sihtasutus:

- korraldab spordialaste kutsekvalifikatsioonide, õppekavade ja õppematerjalide väljatöötamist ning rakendamist eelkõige treeneritele; 
- korraldab treenerite, sporditöötajate ja spordijuhtide ning teiste spordispetsialistide koolitusi;
- tegutseb treenerite kutseandmise eksami -ja testikeskusena;
- kogub, töötleb, haldab ja levitab spordialast teavet, on Kultuuriministeeriumi poolt nimetatud Eesti Spordiregistri andmekogu volitatud töötleja;
- viib läbi spordi- ja liikumisharrastuse alaseid uuringuid ja küsitlusi, osutab konsultatsioone ja nõustamist;
- osaleb spordipoliitiliste ettepanekute väljatöötamises ja sellealases nõustamises;
- haldab ja arendab spordi- ning õppeeesmärgil sihtasutuse vara;
- korraldab muid Sihtasutuse eesmärgi täitmiseks vajalikke tegevusi. 

Täpsemat infot  spordikorraldusest, treenerikutsest, treenerkoolitusest, treenerite palgatoetusest, sporditöötajate koolitustest ja saabuvatest tähtaegadest vaata www.sport.ee  
Ülevaadet "Eesti Spordipoliitika põhialused kuni 2030" aruande kohta saab lugeda  siit

Jalus toetajad
  0_kultuurimin_3lovi_est.png         

Haridus.png

Olümpiakomitee.jpg

  EU Regi fond8200px).jpg  
                
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus Sõjakooli 10, 11316 Tallinn info@spordiinfo.ee
     
Bänner2

iStock-484628252.jpg

.