Eesti spordiregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, mis on kehtestatud spordiseaduse § 61 lõigete 1 ja 2 alusel. Vabariigi Valitsuse määrusega 26. mail 2011 nr.65  asustati spordi andmekogu ametliku nimetusega Eesti spordiregister.

Spordiregistri eesmärk on sporditegevuse korraldamise ja juhtimise ning sporditegevuses osalemise tõhustamise eesmärgil arvestuse pidamine Eesti spordiorganisatsioonide, spordikoolide, spordiehitiste ja treenerite andmete üle. Andmete täpne koosseis ning töötlemise alused on sätestatud andmekogu põhimääruses ja selle lisades 1 ja 2.

Andmekogu kasutatakse treenerikutse andja „Kutseseadusest” tulenevate ülesannete täitmiseks ning treenerikutse andmiseks vajaliku teabe kogumiseks ja väljastamiseks.

Spordikoolituse ja - Teabe Sihtasutus on  Eesti spordiregistri andmekogu volitatud töötleja. 

Eesti Spordiregister

Sporditulemused

ESBL (Eesti spordi biograafiline leksikon)

Jalus toetajad
  0_kultuurimin_3lovi_est.png         

Haridus.png

Olümpiakomitee.jpg

  EU Regi fond8200px).jpg  
                
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus Sõjakooli 10, 11316 Tallinn info@spordiinfo.ee
     
Taustapilt Registrid

iStock-952679588.jpg